// SaveStatsAlto.cm, HGM, February 24, 1981  6:19 AM

FTP @where@>Stats Sto/ua ↑
  StatsDefs.mesa StatsDefs.bcd ↑
  @source.stats@ @object.stats@ ↑
  Stats.bcd Stats.config ↑
  source.stats object.stats SaveStatsAlto.cm